Zorgvastgoed

Recente aanpassingen in wetgeving vragen dientengevolge wijzigingen in het beleid van zorginstellingen. De huisvesting zal veelal moeten worden bekostigd vanuit de werkelijk in huis zijnde cliënten. Dit betekent voor veel organisaties een aanpassing in denken en tevens in strategisch vastgoedbeleid.

Meer focus op de huisvestingskosten, meer flexibiliteit (huur vs. eigendom) en het omgaan met concurrentie zijn issues, welke zullen moeten verwerkt in de vastgoedstrategie.

Zorginstellingen kunnen wij meerwaarde bieden door enerzijds kostenbesparingen te realiseren op de bestaande huisvestingskosten. Anderzijds staan wij u graag bij in het ontwikkelen van een bestendig beleid, zodat u kunt beschikken over een vastgoedvoorraad, waarmee u tegemoet kan komen aan de woon- en verblijfswensen van uw client en uw medewerkers.

Aanbod kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtes