Project Management

Het uitvoeren van haalbaarheidstudies, het begeleiden van renovatie- en herontwikkelingstrajecten en het begeleiden van nieuwbouwontwikkelingen, behoort tevens tot de mogelijkheden. Graag helpen wij u verder met diverse berekeningen, vergunningstrajcecten, procedures, of de antwoorden op vragen hieromtrent.

Aanbod kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtes