Privacy Statement

Privacyverklaring Vinco Vastgoed B.V.

Algemeen

Privacy is voor Vinco Vastgoed B.V. van groot belang.

Vinco Vastgoed respecteert en beschermt de persoonsgegevens van de huurders, kopers, verkopers, ruimtezoekenden en overige belanghebbenden. Wij ontkomen er niet aan om persoonsgegevens van u te verwerken, wij verwerken echter niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die wij verwerken gaan wij vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die vanaf 25 mei 2018. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met deze gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen of uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld middels een visitekaartje zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: volledige namen, adresgegevens, bedrijfsgegevens, functienaam en eventuele titel, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening of ter naleving van regelgevende of wettelijke vereisten, zullen wij naast uw bovenstaande persoonsgegevens tevens informatie verzamelen met betrekking tot uw identiteit middels uw geldig identiteitsbewijs.

Wanneer u aangeeft dat u onze Nieuwsbrief, ons Marktrapport, onze Quick Scan en/of uitnodigingen wenst te ontvangen, gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en eventuele door u opgegeven namen.

Wanneer u gebruik maakt van onze website registreren wij uw IP-adres, het aantal bezochte pagina’s, de tijd en duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek en uw zoekgeschiedenis. Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Deze dienst biedt ondersteuning in het analyseren en verbeteren van onze website.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een onderhoudsprobleem of klacht melden.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Websites van Vinco Vastgoed

www.vincovastgoed.nl en www.vincore.nl

Dit is onze website. Hier kunt u zich kunt registreren om gebruik te maken van onze diensten of waarop u het contactformulier via kunt melden.

Cookies

Onze website gebruikt géén cookies.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid, tenzij wij van te voren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens ?

* Afsluiten van een huur- of koopovereenkomst

* Verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken

* Laten taxeren van woningen en bedrijfsruimten

* Opstellen van waardebepalingen

* Verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden

* Uitvoeren (laten) voeren van onderhoud en reparaties

* Afhandelen van geschillen en klachten

* Communicatie met huurders en kopers/verkopers

Derden

Wij verstrekken alleen gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld voor de werkzaamheden genoemd onder “Waarvoor gebruiken wij deze gegevens”. Bij het uitzetten van opdrachten aan aannemers of reparateurs verstrekken wij alleen uw contactgegevens (NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. Een derde heeft zich contractueel verplicht om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

Als een derde meer dan alleen persoonsgegevens verwerkt dan alleen uw NAW- gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zal er met zo’n derde partij een aparte “verwerkersovereenkomst” worden afgesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, dat ze deze mogen verwerken en hoe ze hiermee om moeten gaan.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit, Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden door ons beschermd. Dit doen wij met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden te voorkomen. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig door ons gecontroleerd. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze door ons vernietigd of versleuteld bewaard. Dit geldt ook voor de bedrijven die voor ons gegevens verwerken.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Iedereen heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kan via e-mail, de website of schriftelijk worden aangevraagd, onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of indien er andere dringende redenen zijn.

Wijzigingen in privacyverklaring

Aanpassingen en\of veranderingen in onze website of in de wet en regelgeving kan leiden tot aanpassingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact Als u vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via:

Vinco Vastgoed B.V.

Heliconweg 62

8914 AT LEEUWARDEN

Telefoonnummer: + 31 (0)88 – 2040400 E-mail: info@vincovastgoed.nl

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

Aanbod kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtes